Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

Velkommen til årsmøte i EPD-Norge 10. april 2018 - trykk her for påmelding

 

 

'

God Jul og Godt Nytt år

EPD-Norge ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt år!
Foto: Håkon Hauan, EPD-Norge

Stor suksess - Frokostmøte for EPD og tekniske installasjoner

EPD-Norge og Norwegian Green Building Council arrangerte Frokostmøte med elektriske installasjoner som tema. Stor interesse fra de fremmøtte, samt tilhørere via streaming.
'

Flott omtale av EPD-Norge i siste nyhetsbrev fra IBU i Tyskland

IBU, programoperatøren for EPD i Tyskland, gir EPD-Norge flott omtale i sitt siste nyhetsbrev som kan leses

Direktøren i Miljømerking Norge, Anita Winsnes uttaler seg negativt om EPD

Direktøren i Miljømerking Norge, Anita Winsnes uttaler seg negativt om EPD, samtidig som hun påstår at Svanen er det beste verktøyet som finnes. EPD-Norge stiller seg undrende til dette og til at Miljømerking Svanen blant annet kommer med påstander som at "Svanen er det beste verktøyet for enklere og mer effektive innkjøpsprosesser der produktenes reelle miljøprestasjon blir utslagsgivende" og at "EPD er ikke et effektivt verktøy for å fremme hensyn til miljø for offentlige innkjøpere"
'

Tekniske installasjoner og EPD, frokostmøte hos NGBC

NGBC arrangerer frokostmøte 15. desember hvor tema for møte er EPD og tekniske installasjoner.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)