Nyttige kontakter myndigheter

Miljødirektoratet (Klif)
Miljødirektoratet er fra 1. juli 2013 en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

DIFI
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og er underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Husbanken
Husbanken er i dag en kunnskapsbedrift og et kompetansesenter innenfor boligsosiale spørsmål, og har spisskompetanse innenfor satsingsområder som universell utforming, lavenergi og byggeskikk.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)