Søk

'

LCA seminar for fullt hus

EPD-Norge i samarbeid med Miljømerket Svanen, Asplan Viak og Byggevareindustrien organiserte LCA seminar for fullt hus. Nærmere 90 personer prioriterte å delta på et seminar spisset innen LCA og klima/tidsaspektet.
'

EPD-Norge gir starthjelp til Slovenia

ZAG, den Slovenske EPD operatør har publisert sin første EPD ved god hjelp av EPD-Norge. Christofer Skaar fra SINTEF Byggforsk og leder av EPD-Norge sin Tekniske Komité har verifisert den første EPD fra ZAG – Slovanian National Building and Civil Engineering Institute.
'

EPD-Norge deltok på årets Klimamarin i Trondheim

Klimarin er en konferanse for videreutvikling av bærekraftig sjømatnæring i Norge. Statssekretær Roy Angelvik i Nærings og fiskeridepartementet var klar og tydelig på viktigheten av sjømatnæringen for Norge i dag og for fremtiden.
'

EPD-Norge og Tekna på samme scene

Tekna organiserer og gjennomfører en rekke forskjellige kurs, deriblant innføringskurs i LCA og EPD. Siste kurs ble avholdt i Oslo den 10 November og EPD-Norge deltok og holdt en generell presentasjon om EPD-Norge, samt et innblikk i EPD og fremtiden, til stor interesse for kursdeltakerne.
'

Rapport Sammensatte konstruksjoners miljøprestasjon

Anbefalinger til en PCR på sammensatte konstruksjoner

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)