Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

Velkommen til årsmøte i EPD-Norge 10. april 2018 - trykk her for påmelding og program 

 

 

EPD-generatoren for møbler blir web-verktøy

Designindustrien inviterer bedrifter til å delta i et prosjekt for å flytte bransjens EPD-generator-software over til en fremtidsrettet web-løsning. Bli med på digital miljøsatsing!
'

NCP + Snøhetta = skolestol av plastavfall

Den sirkulære økonomien skal gi økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige fordeler, heter det. Dette har møbelprodusenten Nordic Comfort Products AS på Hemnesberget i Nordland tatt innover seg, og inngått samarbeid med Snøhetta for å omgjøre plastavfall til holdbare møbler.
'

Miljødeklarasjoner for tekniske installasjoner

VKE bransjemøte med tema miljødeklarasjoner for tekniske installasjoner, arrangeres 6. juni i Oslo. Arrangementet er gratis for VKE medlemmer, men krever påmelding for matbestilling. For ikke-medlemmer er prisen kr. 350,- for å dekke kostnader.
'

Verdens premiere på automatisering av EPDer

LCA.no ved Trond Edvardsen og Ole K. Iversen viste "live" for første gang automatisk arbeidsflyt mellom EPD genereringsverktøy og EPD operatør.
'

Stor interesse for EPD-Norge sitt årsmøte

Årets tema var automatisering og digitalisering. Et tema som er av stor interesse for alle som er involvert i EPDer, fra produsenter, EPD utviklere og brukere av EPDer.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)