Søk

'

EPD-forum inviterer til åpent møte om ny PCR struktur på byggevarer

Møtet arrangeres 19. april kl. 10.00 - 12.00, se program og link for påmelding
'

EPD kurs for møbler i Næringslivets Hus.

EPD-Norge har i samarbeid med Norsk Industri og Østfoldforskning avholdt EPD kurs for møbler i Næringslivets Hus.
'

Verdens første EPD kurs for Asfalt

EPD-Norge har i samarbeid med Østfoldforskning og EBA gjennomført verdens første EPD kurs for Asfalt.
'

Statistikk over EPD på bygningsmaterialer

Verifikator Jane Anderson har publisert interessant informasjon og statistikk over EPD'er på bygningsmaterialer.
'

Artikkel om EPD og miljødokumentasjon i belysningsbransjens fagblad LYSKULTUR

Belysningsbransjens fagblad LYSKULTUR har i siste nummer en stor artikkel om EPD og miljødokumentasjon.

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

Årsmøte i EPD-Norge 8. juni 2017 - trykk her for info og påmelding

 

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)