Søk

'

Årsmøte i ECO Platform ble arrangert i Brussel

ECO Platform har nettopp arrangert sitt årsmøte i Brussel. ECO Platform er mer aktuelt og viktig en noensinne
'

Sintef arrangerer kurs i Klimagassutslipp fra byggematerialer

EPD er et sentralt tema og EPD-Norge anbefaler alle interessenter om å delta. Se vedlagt link for mer informasjon
'

Mutual Recognition agreement (MR avtale)

eller gjensidig anerkjennelse på godt norsk, er en tjeneste som EPD-Norge tilbyr EPD eiere og markedet.
'

Ny PCR for Asfalt

PCR for Asfalt del B godkjent og publisert
'

EPD-Forum har avholdt informasjonsmøte om ny PCR struktur

Møtet var til stor nytte og interesse for de fremmøtte

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

Årsmøte i EPD-Norge 8. juni 2017- trykk her for program og påmelding

 

Nyeste EPDer

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)