Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

 

'

Artikkel om EPD i bransjebladet Møbel & Interiør

Hvordan påvirker en spesiell stol, eller hvilket som helst produkt miljøet? Og hvordan kan vi finne ut noe om dette? Dette er vesentlige spørsmål i disse tider etter at miljøspørsmål har blitt blant de mest sentrale, for alle.
'

ECO Platform årsmøte

ECO Platform har gjennomført årsmøte i Brussel. Store saker på agendaen, i tillegg til normale årsmøte saker, var endringer av vedtekter og styresammensetning.
'

PCR for takbelegg er godkjent og publisert

NPCR 022 Part B for Roof waterproofing er revidert og godkjent av Teknisk Komitè i EPD-Norge.
'

PCR for isolasjon er godkjent og publisert

NPCR 012 Part B for Thermal insulation products har vært til revisjon og er nå godkjent av Teknisk komitè i EPD-Norge.
'

PCR for teknisk kjemiske produkter er godkjent og publisert

NPCR 009 Part B for Technical - chemical products in the building and construction industry har vært til revisjon og er nå godkjent av Teknisk Komitè i EPD-Norge.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)