Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

'

Weber Saint-Gobain bruker EPD-Norge merket

Weber Saint Gobain har begynt å bruke EPD merket på sine emballasje for aktivt vise at produktene er miljødeklarert til både profesjonelle og DYI – Do it Yourself kunder.
'

Jotun med miljødeklarasjoner på sine produkter

Jotun, en av verdens største produsenter av maling og pulverlakker, introduserer verktøy for generering av EPDer
'

Årsmøte i EPD-Norge

Årsmøte i EPD-Norge ble avholdt 8. juni 2017. Det var god oppslutning med gode innlegg og innspill. Se presentasjonene her;
'

EPD-Norge sine nettsider er nå tilpasset mobil

Vi har nettopp introdusert våre websider i mobilt format.
'

EPD-Norge i Sør-Korea

KEITI – Korea Environmental Industry and Technology Institute inviterte EPD-Norge som "special guest speaker"

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)