Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

 

'

Hvilke typer EPD'er finnes og hvordan er de forskjellige?

Det er i utgangspunktet to typer EPD: EPD for et spesifikt produkt og EPD for et gjennomsnittsprodukt. Nedenfor er en kort beskrivelse av disse typene.
'

Nytt styre i ECO Platform

Les siste nytt fra ECO Platform og informasjon om det nye styret.
'

EPD-Norge nevnes i Byggevareindustrien sin leder i årsrapporten 2017

Leder av Byggevareindustrien, Øyvind Skarholt, nevner den positive utviklingen av EPDer i leder sin oppsummering for 2017. Veldig positivt og et godt eksempel på at EPD er viktig.
'

Artikkel om EPD i bransjebladet Møbel & Interiør

Hvordan påvirker en spesiell stol, eller hvilket som helst produkt miljøet? Og hvordan kan vi finne ut noe om dette? Dette er vesentlige spørsmål i disse tider etter at miljøspørsmål har blitt blant de mest sentrale, for alle.
'

ECO Platform årsmøte

ECO Platform har gjennomført årsmøte i Brussel. Store saker på agendaen, i tillegg til normale årsmøte saker, var endringer av vedtekter og styresammensetning.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 977 22 020
Email: post@epd-norge.no

Personvern/GDPR

Produktkategoriregler (PCR)