Søk

'

EPD-Norge på besøk hos Svenheim Møbler

Svenheim er en norsk møbelprodusent som fokuserer på design, det unike og fleksible løsninger sier Jan Petter Nilsen hos Svenheim.
'

EPD-Norge på interessant bedriftsbesøk hos Norgips

Frank Gulliksen og Trond Even Fagerli fra Norgips gav en flott presentasjon og omvisning hos Norgips i Svelvik.
'

Først i verden med asfalt–EPD skriver Byggeindustrien i sitt siste nummer

Prosjektet, initiert av EBA – Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, sammen med medlemsbedrifter i
'

EPD-Norge er aktiv deltaker i et Europeisk prosjekt; InData – International open Data-Network for Sustainable Building.

Formålet er å etablere en felles og åpen data struktur for EPDèr, slik at EPD informasjon skal kunne overføres elektronisk mellom EPD operatører og til andre brukere av EPD.
'

Vel gennomført kurs i bruk av EPD generator for betong

Fabeko – Norsk Fabrikk Betong Forening, sammen med Østfoldforskning og EPD-Norge, gjennomførte EPD-Generator kurs for 40 av sine medlemmer på Scandic Gardermoen den 23 August 2016. Vel gjennomført kurs, engasjerte og fornøyde deltakere og gode presentasjoner.

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

Nyeste EPDer

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)