Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

 

'

Digitaliseringsmøte i Berlin

IBU, Østfoldforskning og EPD-Norge har møttes i Berlin for å diskutere og planlegge felles digitaliseringsprosjekt.
'

ECO Platform Business Event ble gjennomført i Oslo 27. september

Det var stor interesse og god god oppslutning når ECO Platform Business Event ble gjennomført i Oslo 27. september.
'

Styremøte i ECO Platform ble holdt i Oslo

Høstens styremøte i ECO Platform ble arrangert i Oslo 26. september
'

Verifikatorsamling 27. september - meld deg på i dag!

Velkommen til verifikatorsamling i regi av EPD-Norge. Det blir informert fra TC (Teknisk Komitè)og vi setter av tid til diskusjoner om faglige og praktiske tema underveis. Vi oppfordrer alle verifikatorer til å sende inn tema for diskusjon og komme med forslag til forbedringer av rutiner og prosedyrer.
'

BNL med omtale av ECO Platform Business Event - EPD in the international market

Arrangeres i Oslo 27. september, les hele artikkelen fra BNL

Nyeste EPDer

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)