Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

 

 

'

EPD-Norge samarbeider med Tekna

Tekna organiserer og gjennomfører en rekke forskjellige kurs, deriblant innføringskurs i LCA og EPD.
'

Standard Morgen: Miljøvennlige bygg

Standard Norge inviterte til frokostmøte møte for å informere om høringsforslaget til ny Norsk Standard, en metode for klimagassberegninger for bygninger, NS 3720.
'

Sirkulær økonomi i fokus under Bygg Reis Deg 2017

Bygg Reis Deg hadde stort fokus på miljø og den sirkulære økonomi. EPD-Norge var godt representert ved at en rekke EPD-eiere var tilstede med utstillinger og deltakelse under seminarer.
'

EBA har generert verdens første Asfalt EPD med det nye EPD-verktøyet

EBA har nylig i samarbeid med Østfold Forskning, EPD-Norge og sine medlemsbedrifter utviklet et EPD genererings verktøy. EPD verktøyet er spesialtilpasset for en rask og effektiv produksjon av EPDer for asfalt.
'

EPD-Norge i 500

Vi har rundet 500 publiserte EPDer. Dette er fantastisk utvikling og 500 EPDer representerer en vekst på 28% hittil i år.

Nyeste EPDer

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)