Velg språk

Søk

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder. Mer enn 350 EPDer fra over 100 bedrifter er nå publisert og fritt tilgjengelig hos EPD-Norge.

Se også EPD-Norge animasjonsvideo, for kortversjon trykk her

Velkommen til årsmøte i EPD-Norge 10. april 2018 - trykk her for påmelding og program 

 

 

'

ECO Platform – good to have it, valuable to join!

Les nyhetsbrevet fra ECO Platform - Whoever believes in the life-cycle approach to assess environmental performance of buildings, knows that EPD are needed to provide the required data from the construction products to make an assessment on building level possible and realistic. Transparency is the key word.
'

Endelig, EPD for pukk

Franzefoss Pukk har utviklet og publisert EPD hos EPD-Norge for pukk/knust stein/tilslag. Dette er veldig bra og Franzefoss Pukk møter en stor etterspørsel i markedet for EPD på dette produktområdet.
'

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast

Bedriften er en del av Pipelife-konsernet som er blant Europas ledende produsenter av plastrør og tilhørende deler. Pipelife har besluttet å benytte EPDer som del av sin miljøstrategi.
'

InData - International Open Data Network for Sustainable Building

EPD-Norge er aktiv med I InData gruppen som har som formål å utvikle og implementer løsninger for elektronisk deling av EPD data mellom forskjellige EPD Program Operatører.
'

Velkommen til årsmøte i EPD-Norge 10. april 2018

Årsmøte i EPD-Norge er åpent for alle som er interessert i EPD og EPD-utvikling. Tidspunkt: kl. 12.00– 15.00 (lunsj kl. 12.00-12.30) i Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Oslo. Dersom du selv ikke kan delta på årsmøtet, kan du gjerne oppfordre en kollega, kunde eller leverandør til å delta.

The Norwegian EPD Foundation

P.O. Box 5250 Majorstuen
N-0303 Oslo Norway
Telephone: +47 23 08 82 92
Email: post@epd-norge.no

 

Produktkategoriregler (PCR)